Avala Park nudi jedinstven koncept odabira tehničkih karakteristika vašeg objekta. Osmislite sami svoj prostor i kreirajte svoje idealno okruženje. Imate priliku da odaberete kako i čime će se vaša kuća grejati – moderno, konvencionalno ili 100% zeleno. Na izboru vam stoje:

Energent

Pelet / TNG

Moderan šporet na pelet obezbeđuje prijatnu i toplu atmosferu u dnevnom prostoru, kao i toplotu potrebnu za grejanje svih prostorija i pripremu sanitarne tople vode. Rukovanje sistemom je jednostavno i automatizovano sa nekoliko nivoa snage.

TNG omogućava komforno grejanje i pripremu tople sanitarne vode putem gasnog kotla kao i energiju neophodnu za pripremu hrane. Rukovanje sistemom je jednostavno i automatizovano sa nekoliko nivoa snage.


Grejanje

Radijatorsko / Podno

Radijatorski sistem omogućava zagrevanje prostorija radijatorima kroz sistem tople vode.

Podni sistem grejanja omogućava zagrevanje svih prostorija nisko temperaturnim sistemom tople vode kroz celokupnu površinu poda. Na taj način se omogućava komforna i ravnomerna raspodela toplote bez narušavanja enterijera objekta. 


Električna energija

Solarni paneli / Solarni paneli + Javna mreža EPS  

Solarni paneli omogućavaju potpunu energetsku nezavisnost objekata. Sistem koristi solarne pogone za prikupljanje sunčevih zraka koji se konvertuju u električnu energiju. Tako dobijena energija se dalje može koristiti za funkcionisanje električnih uređaja kao sto su frižider, mašina za veš, mašina za sudove, kosilica itd.

Javna mreža EPS predstavlja sistem priključen na snabdevana energijom iz javne električne mreže.


Priprema tople vode

Solarni paneli / TNG / Pelet

Solarni paneli omogućavaju potpunu energetsku nezavisnost objekata. Sistem koristi solarne pogone za prikupljanje sunčevih zraka koji se konvertuju u električnu energiju. Tako dobijena energija se dalje može koristiti za funkcionisanje električnih uređaja kao sto su frižider, mašina za veš, mašina za sudove, kosilica itd.

Moderan šporet na pelet obezbeđuje prijatnu i toplu atmosferu u dnevnom prostoru, kao i toplotu potrebnu za grejanje svih prostorija i pripremu sanitarne tople vode. Rukovanje sistemom je jednostavno i automatizovano sa nekoliko nivoa snage.

TNG omogućava komforno grejanje i pripremu tople sanitarne vode putem gasnog kotla kao i energiju neophodnu za pripremu hrane. Rukovanje sistemom je jednostavno i automatizovano sa nekoliko nivoa snage.